безсъния insomnia

Какво е Безсъние (Insomnia)?

В световен мащаб около една трета от хората страдат от липсва на сън и недоспиване. Ако затрудненията със съня отговарят на определени критерии, те се диагностицират като нарушение на съня – безсъние (Insomnia).

Тъй като безсънието може да намали когнитивните способности, влоши качеството на живот и потенциално да доведе до други здравословни проблеми, лечението е важно. В тази статия изследваме какво представлява безсънието и различните подвидове, симптоми, причини и лечение на разстройството.

Съдържание:

Какво е безсъние (insomnia)?

Според Американската академия по медицина на съня, безсънието се определя като затруднено заспиване или неспокоен сън, което е придружено от смущения през деня, свързани с тези проблеми със съня.

Безсъние при деца и юноши.

Хората на всяка възраст могат да страдат от безсъние. Въпреки това, бебетата на възраст под 6 месеца рядко се диагностицират с безсъние, тъй като е обичайно да не спят през нощта.

Когато се диагностицира нарушение на съня при деца и тийнейджъри, лекарите може да търсят малко по-различни симптоми, отколкото когато диагностицират възрастни. Например, те могат да попитат, дали детето отказва да си ляга в установеното време за лягане или има нужда от помощ от родител, за да заспи. Лекарите могат също така да попитат, дали децата и тийнейджърите с проблеми със съня имат академични или поведенчески проблеми.

В някои случаи проблемите със съня на детето са резултат от привързаност към определени елементи или навици, необходими за заспиване. Например, детето може да не успява да заспи без люлеене или да има специална играчка със себе си, за да заспи, което му пречи да спи добре във всяка друга обстановка.

Видове безсъние.

Американската академия по медицина на съня категоризира безсънието в различни видове: хронично безсъние, краткотрайно безсъние и друго безсъние.

Хронична инсомния

Хроничната инсомния е, когато човек изпитва затруднения със съня и свързаните с това дневни симптоми, като умора и проблеми с вниманието, поне три дни седмично за повече от три месеца или многократно в продължение на години. Смята се, че около 10% от хората страдат от хронична инсомния.

Хората с хронично безсъние обикновено се чувстват разтревожени от неспособността си да спят и дневните симптоми, причинени от тези проблеми със съня. Симптомите обикновено са достатъчно тежки, за да повлияят на работата или училищното представяне на човека, както и на неговия социален или семеен живот.

Краткотрайно безсъние.

Краткотрайното разстройство на съня, включва същите затруднения със и симптоми като хроничното разстройство, но тези проблеми се наблюдават за по-малко от три месеца и може да не се появят три пъти седмично. Смята се, че между 15% и 20% от възрастните изпитват краткотрайно безсъние през дадена година.

Често краткотрайното безсъние може да бъде проследено до външна причина, като житейски стрес, като развод, смърт на любим човек или сериозно заболяване. Хората, които спят леко, са по-склонни да изпитат краткотрайно безсъние, отколкото други.

Ако краткотрайното разстройство на безсънието продължава няколко месеца, то може да бъде преквалифицирано като хронично.

Друго нарушение на съня.

В конкретни случаи лекарят може да диагностицира състояние, наречено друго разстройство на съня, ако човек има значителни проблеми със съня, но не отговаря на всички критерии за хронично или краткотрайно безсъние. Поради неясния си характер тази диагноза се използва рядко.

Първична и вторична инсомния (безсъние).

Първичната и вторичната инсомния вече не са официални, диагностицирани състояния. Въпреки че те бяха признати преди това от Американската академия по медицина на съня (AASM) като отделни видове безсъние, те бяха премахнати от настоящата Международна класификация на нарушенията на съня – трето издание (ICSD-3), която беше публикувана през 2014 г.

В миналото се е смятало, че първичната инсомния възниква сама, докато вторичната инсомния се е разглеждала като резултат от друго заболяване. AASM смени диагностичните категории на хронично безсъние, краткотрайно безсъние и друго безсъние, тъй като те отразяват по-точно това, което е установено в съответните изследователски проучвания и клинична медицинска практика.

Американската психиатрична асоциация (APA) също промени своята класификация. Докато Диагностичният и статистически наръчник на APA, четвърто издание (DSM-IV) изброява първичното безсъние като диагностицирано разстройство, това беше преработено, за да се нарича безсъние в DSM-53, който беше публикуван през 2013 г.

Други видове безсъние.

Настоящата система за класификация на нарушенията на съня не включва други видове безсъние освен хронично, краткотрайно и друго безсъние. Въпреки това лекарите и изследователите могат да споменават имена, които преди са били използвани за описание на подтипове безсъние.

 • Парадоксално: Наричано още погрешно възприемане на състоянието на съня, парадоксалното безсъние възниква, когато човек чувства, че сънят му е силно нарушен, но няма други доказателства, потвърждаващи наличието на затруднения със съня. Хората с парадоксална инсомния може значително да подценят колко време всъщност спят.
 • Безсъние при заспиване: Както хроничното, така и краткотрайното може да включва проблеми със заспиването при първи опит за сън през нощта, което може да се нарече безсъние с начало на съня.
 • Безсъние със заспиване: Невъзможност да спите през цялата нощ, може да се нарече безсъние за поддържане на съня, и това може да засегне и хора с хронично или краткотрайно безсъние. Хората на средна възраст и възрастните с безсъние са по-склонни да изпитват проблеми със съня през цялата нощ, отколкото със заспиването.
 • Поведенческо безсъние в детството: В миналото неспособността на детето да спи без определени предмети или рутинни процедури се наричаше поведенческо безсъние в детството. Например, дете, което не може да спи без любимо плюшено животно, може да бъде описано като страдащо от този вариант на безсъние.
 • Фатална инсомния: Въпреки че съдържа думата insomnia в името си, фаталната инсомния не е нарушение на съня. По-скоро фаталното безсъние, наричано още фатално фамилно безсъние (FFI), е много рядко генетично заболяване, което причинява прогресивно увреждане на мозъка. Фаталното фамилно безсъние е неврологично разстройство, което включва много симптоми, включително все по-тежки затруднения със съня.

Безсъние или временни симптоми?

До 35% от хората понякога изпитват симптоми, подобни на безсъние, като проблеми със заспиването или съня. Тези пристъпи на insomnia не означават непременно, че човек има безсъние, което е формално дефинирано нарушение на съня.

Трудностите със съня се категоризират като безсъние само когато причиняват страдание на човек и започват да влияят негативно на аспекти от живота му, като работа или взаимоотношения. За да бъдат класифицирани като хронично безсъние, симптомите трябва да са налице най-малко три месеца.

Симптоми на безсъние.

Както краткотрайното, така и хроничното безсъние споделят определени симптоми.

 • Проблем със заспиването
 • Проблем със съня през цялата нощ
 • Нежелано ранно сутрешно събуждане
 • Съпротива срещу заспиване преди лягане (за деца и тийнейджъри)
 • Трудно заспиване без помощта на родител (за деца и тийнейджъри)

В допълнение, човек трябва да има поне един от няколко дневни симптома, свързани с проблемите му със съня:

 • Умора
 • Нарушено внимание или памет
 • Проблеми с работата, училището или социалното представяне
 • Раздразнителност или нарушено настроение
 • Сънливост
 • Поведенчески проблеми, като хиперактивност или агресивност
 • Намалена мотивация
 • Повишени инциденти или грешки
 • Притеснения или недоволство от съня

За официална диагноза безсъние, тези симптоми не трябва да бъдат резултат от друго нарушение на съня, като липса на възможност за сън или среда, която нарушава съня.

При хронично безсъние симптомите трябва да се появяват поне три пъти седмично в продължение на най-малко три месеца. При краткотрайно симптомите може да се появят по-рядко и да присъстват за по-малко от три месеца.

Диагностичните критерии за безсъние не дефинират изрично какво означава да имате затруднения при заспиване или сън. Общите насоки обаче предполагат, че insomnia може да е налице, ако на възрастен са му необходими повече от 30 минути, за да заспи или е буден 30 минути или повече през нощта. Приблизително 20-минутно прекъсване обикновено се използва за оценка на проблемите със съня при деца.

Кога да се консултирате с Вашия лекар?

Говорете с Вашия лекар, ако имате затруднения със заспиването или съня. Трябва също така да говорите с лекар, ако имате значителна сънливост или други увреждания през деня.

Лекарят може да задава въпроси, за да разбере по-добре вашата ситуация и да назначи тестове, за да определи дали диагнозата безсъние е подходяща. Симптомите на безсъние могат да се припокриват със симптоми на други нарушения на съня, така че е важно да работите с лекар, вместо да се опитвате сами да диагностицирате някакъв проблем със съня.

Как се диагностицира безсънието?

Лекарите обикновено диагностицират безсънието, като задават въпроси относно навиците на съня и медицинската история на даден човек. Те могат да прилагат специфични въпросници за оценка на умората, сънливостта и други симптоми. Понякога те ще поискат човек да води дневник на съня за кратък период от време. Ако трябва да се изключат други нарушения на съня, може да се назначи изследване на съня.

Безсъние Причини.

Няма нито една установена причина за безсъние. Изследванията обаче показват, че при много хора безсънието вероятно е резултат от определени видове физиологична възбуда в нежелани моменти, нарушаващи нормалните модели на сън. Примери за такава възбуда могат да включват повишен сърдечен ритъм, по-висока телесна температура и повишени нива на специфични хормони, като кортизол.

Разстройствата на съня, често се появяват заедно с психичните разстройства. Смята се, че причината за безсънието може да бъде различна при хора, които имат както безсъние, така и психични заболявания.

Рискови фактори за безсъние

Въпреки че няма една единствена причина за безсъние, проучванията идентифицират фактори, които могат да изложат човек на по-голям риск от безсъние:

 • Напреднала възраст
 • По-нисък социално-икономически статус
 • Спящ много лек сън (събужда се от всеки шум)
 • Минали проблеми със съня по време на стрес
 • Скорошни стресови фактори в живота, като загуба на работа, развод или смърт на любим човек
 • Склонност да се чувствате прекалено загрижени за собственото си здраве
 • Нарушения на настроението, включително депресия
 • Тревожни разстройства
 • Някои медицински проблеми, като синдром на неспокойните крака или гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
 • Прекомерна употреба на алкохол
 • Прекомерна употреба на кофеин или други стимуланти
 • Нестабилни домашни условия или домашно насилие
 • Проблеми с детското развитие
 • Да имате най-близък член на семейството с безсъние
 • Липса на последователен график за сън (при деца)

Важно е да се отбележи, че не всеки, който има един или повече от тези рискови фактори, ще има безсъние и не всеки с безсъние ще има един от тези рискови фактори.

Въздействието на съня върху работата Ви.

Лечения за безсъние.

Предлагат се множество лечения за безсънието, като например:

 • Образование: В случай на краткотрайно безсъние медицинските специалисти често предоставят информация за безсънието и обясняват стъпките, които трябва да се предприемат, ако симптомите не отшумят. Те могат също така да обсъдят всякакви стресови фактори, които може да са предизвикали краткотрайно безсъние.
 • Когнитивно-поведенческа терапия за безсъние (CBT-I): Експерти както в САЩ, така и в Европа считат когнитивно-поведенческата терапия за безсъние за предпочитано първоначално лечение на хронично безсъние. CBT-I помага на хората да управляват безпокойството, което изпитват относно проблемите със съня си, и да установят по-добри навици за сън.
 • Лекарства за сън: Когато човек изпитва значителни симптоми от безсъние, може да се препоръча лечение. Лекарствата могат да насърчат съня, да намалят безпокойството относно проблеми със съня и да намалят уврежданията през деня.

Фаза Дълбок сън: от колко имате нужда?

Сънища: Какво представляват сънищата и защо сънуваме?

Още по темата: Как да се справим с безсънието. Лечение с хапчета, Нованайт, Белергамин и яки билки.

Усложнения при безсъние.

При хора с краткотрайно безсъние, потенциално усложнение е развитието на хронично безсъние. Понякога хората с insomnia влизат в труден за прекъсване цикъл, в който проблемите им със съня изострят безпокойството, което след това влошава съня им.

Хроничното безсъние може също така да създаде по-големи рискове за здравето и благосъстоянието. Ако безсънието продължава, това може да направи злополуките и нараняванията по-вероятни и да увеличи риска от здравословни проблеми, като високо кръвно налягане и депресия.

Съвети за предотвратяване на безсъние.

Всеки със симптоми на безсъние трябва да посети лекар, за да получи персонализиран съвет как да подобри съня си.

В допълнение, следните стратегии за хигиена на съня могат да се използват за насърчаване на здравословен сън.

 • Придържайте се към едно и също време за лягане и събуждане всеки ден, дори през уикендите
 • Използвайте леглото само за секс и сън
 • Ставайте от леглото, ако заспиването отнема твърде много време или причинява безпокойство
 • Не консумирайте кофеин, алкохол или никотин, особено преди лягане
 • Поддържайте спалнята едновременно тъмна и тиха
 • Въздържайте се от гледане на телевизия и други устройства преди лягане
 • Не проверявайте часовника, за да види колко време Ви отнема да заспите
 • Избягвайте да ядете твърде много преди лягане

За родителите на деца с проблеми със съня (безсъние-insomnia), установяването на твърди, последователни ограничения около дейностите преди лягане може да помогне на детето да не стане зависимо от някакъв предмет или рутина, за да заспи.

Разберете повече за съня в нашата статия Какво се случва докато спим?

Автор

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Поръчка